Термо помпи въздух - вода


С термопомпа въздух-вода, Вие  използвате безплатния топлинен потенциал на заобикалящата ни среда. Можете да поставите термопомпа при изграждане на ново жилище или при модернизация. По Ваше желание, тя може да работи и съвместно с вече изградената отоплителна инсталация. Термопомпата извлича топлинна енергия от околния въздух чрез външното си тяло, а чрез вътрешното си тяло отдава тази топлинна енергия, като загрява вода за отопление и БГВ (битова гореща вода), посредством серпентина/и в бойлера. През лятото охлажда водата в сградната инсталация и климатизира всички помещения, като едновременно с това загрява водата в бойлера. Има допълнителна възможност и за отопление на басейни, джакузи и др. Изключително подходяща е за инсталации с подово лъчисто отопление. Напълно автоматична и енергоспестяваща система.