Термопомпа вода - вода


Единият вариант да се изпълни такава инсталация е да се постави топлообменник (серпентина) в земята. Термопомпата отнема топлинната енергия от природата, необходима за Вашето отопление. Тя се състои от две топлообменни части: "студена" (топлообменник – изпарител на фреон) и "топла" (топлообменник – кондензатор на фреон). При изпарение температурата на фреона става много ниска (– 5; – 10 градуса – хладилник) и той охлажда топлоносителя в изпарителя. При повишаване на налягането на фреоновите пари с компресора, фреонът започва да кондензира в течност (температурата достига + 80 градуса) и загрява водата в кондензатора, с която се отоплява потребителя.

Количеството топлинна енергия при изпарение е приблизително равно на количеството топлинна енергия отдадено при кондензация. Тоест имаме ЗАТОПЛЯНЕ за сметка на ОХЛАЖДАНЕ. Охлаждаме земята като затопляме сградата, или обратното според нашето желание (съответния сезон). Имайки предвид, че земята е огромен топлинен акумулатор, който запазва температура си (+10;+14 градуса) целогодишно на дълбочина под 2м., имаме сигурен и БЕЗПЛАТЕН енергоизточник.   

            Втория вариант представлява директно изпомпване на вода от сондаж, кладенец, езеро или река (отворена система). В режим на отопление изпомпаната вода влиза в термопомпата, отдава част от своята топлина енергия на хладилния агент и вече охладена се връща към втори сондаж, в езерото или реката. В режим на охлаждане водата поема топлина от хладилния агент и я извежда към земята. Единственото, което се променя при използването на водата е нейната температура. Водата или отново се връща чрез сондажи в земята, за да не се наруши нивото на подземните води, или се влива канализация, ако нивото на подземните води е високо (тоест - ако "попивния" сондаж/сондажи са с недостатъчен капацитет).