Въздушно отопление


Въздушното отопление се характеризира с това, че бързо затопля помещенията за сметка на комфорта. Изгражда се с въздуховоди, които се монтират в окачени тавани и подходящи за целта ниши. Често се комбинира паралелно с водното отопление, като въздушното НЕ е основно, а се използва само при наличието на камина. Принудителната циркулация на въздуха създава течение и води до дискомфорт. Трябва също да се отбележи, че подаването на топлия въздух в горната част на помещенията е недостатък. За сметка на това обаче инсталацията е много подходяща за включване на пресен въздух, който осигурява проветряване на помещенията. С подходящо оразмеряване и добавяне на рекуператор се получава една много енергоспестяваща система.