Вентилация


Вентилацията е един от ключовите фактори за благоприятен микроклимат в помещенията. С използването на вентилационната инсталация, Вие ще получите необходимата доза свеж въздух, който е предпоставка за здравословен живот, ефективна работа и спокоен сън. Затова при изграждането на вентилационната инсталация ние създаваме за Вас ефективно и сигурно решение, като се съобразяваме с Вашите изисквания, индивидуалните желания и предназначението на помещенията в сградите. Вентилационната система се състои от смукателна (изхвърляща) и нагнетателна (подаваща пресен въздух) инсталации. Преди да се подаде пресния въздух в помещенията е необходимо той да се обработи – през зимата се загрява, а през лятото се охлажда, което води до много високи енергийни разходи. Поради тази причина е желателно да се използва рекуператор. Той най-общо представлява топлообменник и два вентилатора. През топлообменника преминават двата потока въздух – подаваният и изхвърляният, където се извършва топлообмена. Топлообменника е направен, така че да не позволи смесване на двата потока. По този начин няма опасност от предаване на миризми, от изхвърляния към пресния въздух. Когато рекуператора е за болнично заведение или операционна всички негови елементи се правят от неръждаема стомана.