Промишлена климатизация


VRF или VRV означава "Променлив поток на хладилния агент" и може да се опише като мулти сплит система, която работи изключително ефективно по отношение на разхода на ел. енергия, благодарение на интелигентното управление на инверторния/ите компресор/и. Tези системи все повече се използват за климатизиране на хотели, търговски центрове и офис сгради. Широката гама от предлагани решения за вътрешните и външните тела, високата енергийна ефективност и експлоатационна надеждност са само част от предимствата. Към тях спадат и намалените размери на външните тела, гъвкавите начини на монтаж, заедно с лесните оперативни настройки. Всичко това ги прави универсално приложими. Друго сериозно предимство на тези системи е високото ниво на автоматика, което позволява дистанционен мониторинг, изключително гъвкав и адаптивен контрол. Възможностите за управление са почти неограничени, като можем да избираме управлението на всяко вътрешно тяло. То може да бъде локално (посредством индивидуален контролер) или централизирано (посредством централни конзоли, BMS, интернет достъп и други). Тези системи ни дават възможност за работа в режим на "прехвърляне" на топлина. Например в преходните сезони, топлината от южните помещения, които се нуждаят от охлаждане, може да се "прехвърля" към северните, които имат нужда от отопление. Като недостатък е редно да се отбележи сравнително високата цена на съоръженията. Тази първоначална инвестиция обаче се възвръща изключително бързо, като се има предвид ефективността на системата.